لوازم و قطعات اتومبیل

با توجه به در معرض نور خورشيد بودن لوازم و قطعات خوردو و همچنين در تماس بودن با شرايط آب و هوايي مختلف، پوشش هاي اعمال شده بروي اين قطعات علاوه بر دارا بودن مقاومت در برابر اشعه فرا بنفش، بايد مقاومت خوردگي بالايي نيز داشته باشند. امروزه استفاده از پوشش هاي پودري به دليل مقاومت بالاي جوي و خوردگي آنها در صنعت اتومبيل و حمل و نقل افازيش چشم گيري داشته است.