مبلمان شهری و وسایل بازی

تابلوهای راهنما، پلاک ها ، تابلوهای تبلیغاتی، سرویس بهداشتی، سطل زباله، صندوقهای صدقات، راه بند، نرده و حصار، ایستگاه های اتوبوس، وسایل بازی و ورزشی، نیمکت و … تماما می توانند توسط رنگ های پودری پوشش داده شده و محافظت گردند