رنگ پودری الکترواستاتیک

رنگ پودری الکترواستاتیک همانطور از نام این رنگ مشخص است، علاوه بر سایر رنگ های معمول که به صورت مایع می باشند، این نوع رنگ ها به صورت جامد و در حالت پودری تولید و نگهداری می شوند. رنگ پودری همانند رنگ مایع شامل رزین، هاردنر(جزء خشک کننده)، پیگمنت (رنگ دهنده)، فیلر (پر کننده) و […]

ثبات انبارداری رنگ پودری

ثبات انبارداری رنگ پودری با توجه به ماهیت رنگ های پودری گرماسخت، با گذشت زمان پتانسیل به هم چسبیدگی و افت واکنش پذیری را دارا می باشند. افزایش دما و رطوبت می تواند به تشدید آن کمک کند. با بالفعل شدن این پتانسیل تخریب پوشش های پودری به دو حالت تغییر حالت فیزیکی (کلوخه شدن) […]

آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به ضربه ناگهانی

آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به ضربه ناگهانی توانایی یک فیلم پوششی در برخورد مستقیم یا غیر مستقیم با یک جسم سخت، مقاومت در برابر ضربه نام دارد. برای تعیین مقاومت در برابر ضربه، یک صفحه ی فلزی پوشش دار (آهنی با ضخامت 8/0 میلیمتر)، در زیر سمبه با قطر مشخص قرار می گیرد، […]

آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به خمش

آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به خمش از آزمون خمش برای بررسی انعطاف پذیری پوشش ها استفاده می شود. در آزمون خمش صفحه های فلزی پوشش شده دور محور فلزی مخروطی شکل و یا استوانه ای شکل خم می شوند. در آزمون خمش مخروطی، قطرهای مختلف خمش به صورت پیوسته مورد آزمون قرار می […]