English English فارسی فارسی
English English فارسی فارسی

درباره ما

درباره ما

شرکت میهن پوشش سام با هدف تولید انواع پوشش های صنعتی و رنگ پودری تأسیس گردید. و کار تولید رنگهای پودری را به انجام رسانید.

نوآوری، کارآفرینی و تعهد به درستکاری بنیانگذار شرکت میهن پوشش سام در همه قسمتهای سازمان بعنوان اولین و مهمترین اصل از اصول کار در باور مدیران و کارکنان نهادینه شده است .

بر همین اساس ارزیابی مداوم و مستمر فرایند تولید از مرحله انتخاب تامین کننده و نوع مواد اولیه تا مرحله فروش و تحویل کالا به مشتری موجبات حفظ و بهبود جایگاه برند میهن پوشش سام در بازار گردیده است .