محصولات سری صنایع برق و روشنایی

محصولات سری صنایع برق و روشنایی محصولات میهن پوشش سام براساس رزین و کاربرد کدبندی شده است. در این بخش می توانید به دیتاشیت محصولات با قابلیت استفاده در بخش صنایع برق و روشنایی دسترسی داشته باشید. از جمله صنايع مهم مصرف كننده رنگ پودري، صنعت برق و روشنايي مي باشد. رنگ هاي استفاده شده […]

محصولات خاص صنایع برق و روشنایی

محصولات خاص صنایع برق و روشنایی از جمله صنايع مهم مصرف كننده رنگ پودري، صنعت برق و روشنايي مي باشد. رنگ هاي استفاده شده در اين صنعت علاوه بر دارا بودن خواص فيزيكي مكانيكي مناسب بايد در برابر عبور جريان الكتريسيته نيز مقاوم باشند. امروزه از اين پوشش ها جهت رنگ آميزي تابلوهاي برق، چراغ […]

محصولات دکوراتیو صنایع برق و روشنایی

محصولات دکوراتیو صنایع برق و روشنایی از جمله صنايع مهم مصرف كننده رنگ پودري، صنعت برق و روشنايي مي باشد. رنگ هاي استفاده شده در اين صنعت علاوه بر دارا بودن خواص فيزيكي مكانيكي مناسب بايد در برابر عبور جريان الكتريسيته نيز مقاوم باشند. امروزه از اين پوشش ها جهت رنگ آميزي تابلوهاي برق، چراغ […]