محصولات سری لوازم و قطعات اتومبیل

محصولات سری لوازم و قطعات اتومبیل با توجه به در معرض نور خورشيد بودن لوازم و قطعات خوردو و همچنين در تماس بودن با شرايط آب و هوايي مختلف، پوشش هاي اعمال شده بروي اين قطعات علاوه بر دارا بودن مقاومت در برابر اشعه فرا بنفش، بايد مقاومت خوردگي بالايي نيز داشته باشند. امروزه استفاده […]

محصولات خاص لوازم و قطعات اتومبیل

محصولات خاص لوازم و قطعات اتومبیل با توجه به در معرض نور خورشيد بودن لوازم و قطعات خوردو و همچنين در تماس بودن با شرايط آب و هوايي مختلف، پوشش هاي اعمال شده بروي اين قطعات علاوه بر دارا بودن مقاومت در برابر اشعه فرا بنفش، بايد مقاومت خوردگي بالايي نيز داشته باشند. امروزه استفاده […]