محصولات سری ماشین آلات کشاورزی

محصولات سری ماشین آلات کشاورزی با توجه به در معرض نور خورشيد بودن لوازم و قطعات خوردو و همچنين در تماس بودن با شرايط آب و هوايي مختلف، پوشش هاي اعمال شده بروي اين قطعات علاوه بر دارا بودن مقاومت در برابر اشعه فرا بنفش، بايد مقاومت خوردگي بالايي نيز داشته باشند. امروزه استفاده از […]

محصولات خاص ماشین آلات کشاورزی

محصولات خاص ماشین آلات کشاورزی به دليل استفاده ماشين آلات كشاورزي در محيط هاي بيروني و همچنين تابش مستقيم نور خورشيد به آنها، رنگ استفاده شده بروي اين محصولات بايد در برابر اشعه فرا بنفش مقاومت خوبي داشته باشد و از طرفي به دليل تماس اين ماشين آلات با آب و خاك مرطوب، رنگ استفاده […]

محصولات دکوراتیو ماشین آلات کشاورزی

محصولات دکوراتیو ماشین آلات کشاورزی به دليل استفاده ماشين آلات كشاورزي در محيط هاي بيروني و همچنين تابش مستقيم نور خورشيد به آنها، رنگ استفاده شده بروي اين محصولات بايد در برابر اشعه فرا بنفش مقاومت خوبي داشته باشد و از طرفي به دليل تماس اين ماشين آلات با آب و خاك مرطوب، رنگ استفاده […]