English English فارسی فارسی
English English فارسی فارسی

تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

يكي از مصارف بزرگ پوشش هاي پودري صنايع سرمايشي، گرمايشي مي باشد، رادياتور ها، كولر ها، بخاري و … از جمله لوازم گرمايشي سرمايشي هستند كه با استفاده از پوشش هاي پودري رنگ مي شوند. با توجه به پيچيدگي هندسي اين لوازم، عمدتا از پوشش هاي پودري ترايبو در اين صنعت استفاده مي شود. شركت میهن پوشش سام با توليد رنگ هايي با مقاومت حرارتي بالا و همچنين قابل اعمال بروي اشكال هندسي پيچيده يكي از ارائه كنندگان بزرگ پوشش هاي پودري در اين صنعت مي باشد.